Etalagebenen (pijn benen)

Vernauwing in de slagader naar de benen: etalagebenen
De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de beenspieren. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) kan de bloedtoevoer en daarmee het aanbod van zuurstof aan de beenspieren wel 5 keer zo groot worden. Slagaderverkalking (atherosclerose) kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Door de vernauwing kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning. Er ontstaat dan zuurstoftekort. Door dit zuurstoftekort krijg je pijn in het been.

Als gevolg van slagaderverkalking in de vaatwand kan er een vernauwing ontstaan in een slagader. Door de vernauwing kan er minder bloed door het vat stromen dan er bij inspanning nodig is. Dit brengt de zuurstofvoorziening naar de benen in gevaar. In de spieren vindt een stofwisselingsproces plaats waarbij zuurstof gebruikt wordt. Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren tijdens dit proces verzurende afvalstoffen, die een krampende pijn in de spieren veroorzaken. Deze klacht noemen we etalagebenen. De oorzaak ervan is een vernauwing of afsluiting van de grote en middelgrote slagaders van de benen. Pijn bij het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. De plaats waar de patiënt de pijn voelt, zegt iets over de plaats waar de slagader is vernauwd.

Pijn bij het lopen is het belangrijkste verschijnsel van claudicatio intermittens. De plaats waar u de pijn voelt zegt iets over de plaats waar de vernauwing is. Door de pijn bent u minder beweeglijk. Veel patiënten met claudicatio intermittens voelen zich minder energiek, zijn vaak emotioneler en slapen slechter. Zij voelen zich beperkt in hun (dagelijkse) activiteiten, vooral wat betreft werk, huishoudelijke, sociale en vakantie-activiteiten.

koude voeten, ontbreken van onderhuidse vetlaag, verlies van haar op voeten en tenen, verdikte teennagels (vaak met schimmel-infectie) en vertraagde nagelgroei. Als gevolg van een slechtere doorbloeding kan uw been bleek worden wanneer u het optilt en kan het rood verkleuren wanneer u het been laat hangen.

Etalegebenen of Claudicatio intermittens is een verschijningsvorm in de benen van atherosclerose, een chronische gegeneraliseerde ziekte van het arteriële vaatstelsel.

Claudicatio intermittens wordt meestal klinisch manifest op oudere leeftijd. Bij patiënten jonger dan 60 jaar bevinden de afwijkingen zich vooral in het aorto-iliacale traject en bij ouderen in het femoro-popliteale traject.

Tegenwoordig onderscheiden we:
Stadium I: angiografische afwijkingen, geen klachten
Stadium II: claudicatio intermittens, vnl. in de kuit
IIa: pijnvrije loopafstand tenminste 100 m
IIb: pijnvrije loopafstand minder dan 100 m
Stadium III: rustpijn en/of nachtelijke pijn
Stadium IV: ischemische ulcera en/of gangreen

Met name over stadium II gaat dit stuk. Elders op de site leest u meer over acute kritieke ischemie en chronische kritieke ischemie.

pijnlijke benen in rust/pijn uitstraling benen/caffeine tegen pijn benen/Spierpijnbenen/sexy benen/kijkoperatie/lymfoedeem/zware benen/X- en O-benen/benen trainen/Nordic Walking/etalage benen/meest gevreesd/groeipijnen/restless legs/spierpijn benen/iemand met pijnbenen/pijn benen

Claudicatio intermittens is een ongunstig teken. Ruim eenderde van de patiënten met obstructief vaatlijden heeft tevens vaataandoeningen in hart en hersenen (ischemische hartziekte, cerebrovasculair lijden). Ongeveer eenvijfde van alle patiënten met claudicatioklachten krijgt binnen vijf jaar een fatale cardiale of cerebrovasculaire complicatie. De mortaliteit van mensen met obstructief arterieel vaatlijden is ongeveer twee- tot driemaal hoger dan van mensen zonder dit lijden op dezelfde leeftijd.

De meest voorkomende behandelingen bij deze aandoening zijn looptraining, medicijnen en een operatie.