Sporten tegen zware benen (pijn benen)

Welke sporten zijn goed tegen zware benen?

Lichaamsbeweging is sterk aan te raden voor mensen met zware benen. De beste sporten zijn uiteraard die welke sterk de benen belasten. Toch zijn alle sporten die de effecten van de zwaartekracht in de onderste ledematen versterken, af te raden.- Aanbevolen sporten- Te vermijden sporten- In de praktijk

Een onaangenaam zwaartegevoel in de benen, spanning, pijn, kriebelingen, gezwollen voeten en enkels: het zijn de typische symptomen van zware benen. Ze treden meestal op 's avonds, bij langdurig rechtstaan, warmte en vermoeidheid.
Zware benen zijn één van de meest voorkomende symptomen van vaatlijden. Bij vaatinsufficiëntie zetten de bloedvaten uit, waardoor het veneuze bloed stagneert in de onderste ledematen. Vandaar het zware gevoel in de benen bij onbeweeglijk rechtstaan, door het gewicht van het bloed dat zich ophoopt in de hele bloedkolom tussen de voeten en het hart.

pijnlijke benen in rust/pijn uitstraling benen/caffeine tegen pijn benen/Spierpijnbenen/sexy benen/kijkoperatie/lymfoedeem/zware benen/X- en O-benen/benen trainen/Nordic Walking/etalage benen/meest gevreesd/groeipijnen/restless legs/spierpijn benen/iemand met pijnbenen/pijn benen

Bij zware benen is het dan ook aan te raden om aan lichaamsbeweging te doen, om de veneuze terugstroom te bevorderen. Niet alle sporten zijn daarvoor echter geschikt.
Goed om te weten: de oppervlakkige beenbloedvaten houden niet van zware en korte spierinspanningen. Beweging is alleen goed voor de vaatcirculatie als ze langdurig is en in hetzelfde tempo, zonder schokken.
Omgekeerd zijn alle sporten die de veneuze bloedkolommen belasten of door herhaalde sprongen ter plaatse de zwaartekrachteffecten in de onderste ledematen versterken, te mijden.

Aanbevolen sporten

Zwemmen
Zwemmen is een goede oefening voor de onderste ledematen, terwijl het masserende effect van het water als natuurlijke drainage fungeert die het debiet in de aders bevordert. Crawl stimuleert ook de enkels en de voeten, terwijl de temperatuur van het water - die lager is dan de lichaamstemperatuur - een versterkend effect heeft.

Fietsen
Bij elke pedaalslag wordt het voetzoolgewelf belast, wat de veneuze pomp in gang zet en de terugstroom bevordert. Het komt er dus niet op aan om snel, maar om lang te trappen. Mountainbiken op heuvelig terrein is daarentegen af te raden.

Wandelen
Wandelen is net als fietsen heilzaam door de belasting van het voetzoolgewelf. Van een gunstig effect is echter pas sprake vanaf één uur wandelen. Joggen daarentegen is af te raden.

Grondturnen is eveneens uit den boze.

Te vermijden sporten

Alle sporten die gekenmerkt worden door ter plaatse trappelen, herhaalde sprongen en bruusk afzetten en stoppen.
Daartoe behoren onder meer: joggen, tennis, tafeltennis, squash, volleybal, basketbal, hordelopen, schermen, waterski, alpineski…

In de praktijk

Het is belangrijk om regelmatig een activiteit te beoefenen die de veneuze terugstroom bevordert. Alle sporten die de benen verzwaren, zijn te mijden, wat niet betekent dat ze absoluut uit den boze zijn. Zo zal één uurtje tennis per maand het probleem niet verergeren. Bovendien kunt u dit compenseren door daarnaast ook een sport te doen die goed is voor de benen. Het komt er vooral op aan dergelijke sporten niet te intens en te regelmatig te beoefenen.

Bron:
http://www.e-gezondheid.be/sporten-zware-benen/zware-benen-29-120-13115.htm